Borstkanker. Waarom een goede preventie zo belangrijk is?

Wat is borstkanker?

Borstkanker ontstaat doordat de normale cellen in de borst veranderen in kwaadaardige cellen. Eigen aan kwaadaardige cellen is dat ze op een ongecontroleerde manier blijven groeien en  zich verder in het lichaam kunnen verspreiden via het bloed of lymfe naar andere organen. Dit worden uitzaaiingen genoemd.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 1 op 9 Belgische vrouwen krijgt tijdens haar leven borstkanker. Deze ziekte komt ook voor bij mannen, maar dit is eerder zeldzaam. De precieze oorzaak van borstkanker is nog steeds niet gekend, maar er zijn toch bepaalde risicofactoren.

De meeste borstkankers zijn niet veroorzaakt door (gekende) erfelijke factoren, dit is slechts het geval bij 5 tot 10 % van de gevallen. In 10-20% van de gevallen is er wel een duidelijke familiale belasting (andere familieleden met borstkanker), maar kan er geen erfelijke factor aangetoond worden.

Verder is er een verband tussen borstkanker en onze levenswijze. Vandaar dat een gezonde levensstijl een belangrijke pijler is in de preventie. Een gezonde levenswijze bestaat uit:

 • matig alcoholgebruik (maximum 1 consumptie per dag);
 • het vermijden van overtollige kilo’s;
 • fysieke activiteit;
 • evenwichtige voeding;
 • rookstop.


Jouw lokale huisapotheker staat op elk moment van de dag – en zonder afspraak- voor je klaar om je te ondersteunen met advies op maat over een gezonde levensstijl.

Borstkanker opsporen?

Van zodra je iets voelt in of ziet aan je borst, is het altijd een goed idee om dat te laten opvolgen door uw gynaecoloog of behandelende arts. Volgende symptomen kunnen wijzen op borstkanker:

 • Een knobbeltje in de borst;
 • Een putje in het borstoppervlak of ingetrokken tepel;
 • Veranderingen van de huid in de buurt van de tepel (lijkend op eczema);
 • Gezwel in de oksel;
 • Afscheiding uit de tepel.

De site WorldWideBreastcancer.com toont aan de hand van een campagne met citroenen, wanneer je je best laat onderzoeken door een gynaecoloog of behandelende arts.

Ook wanneer je een verhoogd risico op borstkanker hebt, neem je best contact op met je gynaecoloog of behandelende arts. Men spreekt van een verhoogd risico als twee of meer van de directe familieleden (dit zijn je kinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en tantes) borstkanker kregen of als één direct familielid borstkanker kreeg onder de leeftijd van 40.

Ben je jonger dan 50 jaar? Overleg dan met je arts of een preventief onderzoek naar borstkanker voor jou interessant kan zijn.  Afhankelijk van je (familiale) voorgeschiedenis zal je arts het, voor jou, meest geschikte onderzoek voorstellen. Als vrouw zou je bovendien ook regelmatig een zelfonderzoek van de borsten moeten uitvoeren. De meeste borstgezwellen worden namelijk voor het eerst zelf gevoeld door de vrouw. Als je regelmatig een zelfonderzoek uitvoert, verhoog je de kans dat je vroegtijdig een gezwel ontdekt. Bovendien leer je, door het onderzoek regelmatig uit te voeren, je borsten beter kennen en merk je sneller ongewone veranderingen op.

De Vlaamse overheid raadt vrouwen van 50-69 jaar aan om elke twee jaar een borstkankeronderzoek te doen in het kader van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker – kortweg ook borstkankerscreening genoemd. Je ontvangt hiervoor om de 2 jaar een uitnodigingsbrief van het bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek bestaat uit een  mammografie (röntgenfoto van de borsten) die door twee verschillende specialisten beoordeeld wordt.

Ben je ouder dan 70 jaar? Overleg met je arts of het verder opvolgen door middel  van een mammografie om de twee jaar voor jou aangewezen is. Dat gebeurt dan op voorschrift van je arts en niet meer via het bevolkingsonderzoek.

Behandeling van borstkanker?

Voor de behandelingskeuze houdt de arts rekening met de grootte van de tumor, de eventuele doorgroei van de tumor in het omringende weefsel, de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam, met de biologische kenmerken van de tumor en de algemene conditie en leeftijd van de patiënt.

De meest voorkomende behandelingen van borstkanker zijn een operatie (chirurgie), bestraling (radiotherapie), een behandeling met medicijnen (chemotherapie), hormoontherapie of doelgerichte therapie. Het behandelend artsenteam zal meestal een combinatie van deze verschillende methoden adviseren, afhankelijk van de aard en locatie van de tumor, de uitgebreidheid, de algemene conditie en de leeftijd van de patiënt.

Bronnen 

https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be  
www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/borstkanker 
www.think-pink.be  
www.borstkanker.nl  
www.knowyourlemons.com van WorldWideBreastcancer.com 

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info