Wat is dematerialisatie van het voorschrift?

Tot nu krijg je bij je huisarts steeds een papieren voorschrift of een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’. Dit is ook het geval bij de arts-specialist, tandarts of vroedvrouw.

Daar komen nu extra digitale opties bij: sinds 15 september 2021 kan je als patiënt kiezen om je voorschriften volledig digitaal te beheren en zonder papieren voorschrift naar de apotheek te gaan. Dit proces heet ‘dematerialisatie’ of ‘papierloos voorschrijven’.

Snel naar:

Welke nieuwe opties heb je bij de apotheek en welke opties blijven bestaan?

Optie 1 (blijft bestaan): je gaat met het papieren voorschrift de medicatie afhalen

Net zoals vroeger ga je met je papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheek. De apotheker scant de streepjescode van het papieren bewijs om toegang te krijgen tot je voorschrift.

Dit blijft overigens de standaard methode: standaard blijft de voorschrijver dit papieren bewijs aanbieden, tenzij je  aangeeft dat je geen papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ wenst en je voorschrift dus digitaal zult afhandelen (optie 2 en 3).

Optie 2: je gaat zonder papieren bewijs de medicatie afhalen

Je kiest om het elektronisch voorschrift digitaal te beheren. Je toont aan de apotheker het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via online gezondheidsportalen of apps – zie verder). De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot je voorschrift.

Je kan ook zelf het voorschrift bekijken via deze tools of kiezen om het voorschrift af te drukken via een gezondheidsportaal of app.

Optie 3: je gaat met je elektronische identiteitskaart (eID) je medicatie afhalen

Je kiest ervoor om met je elektronische identiteitskaart (e-ID) naar de apotheek te gaan. De
e-ID-kaart wordt ingelezen door de apotheker, waardoor de elektronische voorschriften
zichtbaar worden. In dit geval moet je wel aangeven aan de apotheker voor welk geneesmiddel je langskomt of voor welk voorschrift je langskomt.

Andere identificatiemogelijkheden zijn: vreemdelingenkaart, KidsID en Isi+

Ben je digitaal nog niet helemaal mee, of wens je het liever niet digitaal op te volgen, dan blijft dus de  huidige mogelijkheid bestaan om met een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ naar de apotheek te gaan (optie 1). De voorschrijver moet jou de keuze aanbieden en respecteren.

BELANGRIJK: Welke optie je ook kiest, het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de apotheker gaat.

bron: www.recip-e.be

Voordelen van deze digitalisering

  • Artsen en apothekers kunnen meer tijd vrijmaken voor zorg en advies.
  • Het is eenvoudiger voor jouw behandelende zorgverstrekkers om   een digitaal overzicht van al jouw medicatie te hebben.
  • Als patiënt kan je ook zelf je openstaande voorschriften digitaal beheren. Hierdoor heb je ook zelf een beter overzicht op alle informatie, inclusief het digitale medicatieschema.
  • Daarnaast kan je ook een voorschrift   op beperkte toegang zetten (bijvoorbeeld voor 1 apotheek) zodat het voorschrift enkel voor die apotheek zichtbaar is wanneer je met je eID of rijksregisternummer (gedematerialiseerd dus) gaat afhalen. Hetzelfde principe kan je toepassen als je je geneesmiddelen door iemand anders laat afhalen.
  • Je kan je voorschrift ook niet meer kwijtraken, en je hebt het altijd bij de hand, want het is digitaal beschikbaar.
  • Je krijgt meer mogelijkheden om geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de apotheek    af te halen: alle bestaande opties blijven bestaan, er komen extra digitale opties bij.
  • Je kan je medicatie ook laten afhalen door iemand aan wie je dit (vooraf) toevertrouwt, door bijvoorbeeld jouw rijksregisternummer mee te geven voor jouw vertrouwde apotheek (voorwaarde is wel dat jouw eID in de laatste 15 maanden ingelezen werd in die apotheek). Je kan ook – zoals vandaag – jouw papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeven, of   zelfs een foto ervan meegeven, zolang de barcode maar goed zichtbaar is en gescand kan worden.

Nieuwe functionaliteiten dankzij het digitaal voorschrift

1-item voorschrift

Voortaan wordt er slechts 1 geneesmiddel per voorschrift voorgeschreven om de verdere digitalisering in de gezondheidszorg te bevorderen. Dit kan er natuurlijk voor zorgen dat, wanneer je niet digitaal werkt, je een groot aantal voorschriften mee zou krijgen vanuit de artsenpraktijk. Daarom kan je voortaan, bij een digitaal opgemaakt voorschrift met meerdere geneesmiddelen, een A4-blad meekrijgen met maximaal 4 barcodes (zie onderstaande afbeelding). Iedere barcode staat voor één voorschrift, en dus ook één geneesmiddel. Bij de apotheker kan je aangeven welke geneesmiddelen je al dan niet meeneemt. Deze maakt hij/zij ongeldig met een stempel. Je neemt het A4-papier terug mee zolang je niet alle geneesmiddelen hebt opgehaald.

Bron afbeelding: www.riziv.be

VISI-flag: Meer privacy: verbergen van voorschriften via de ‘privacy-vlag’ – enkel nuttig bij afhalen met e-ID  (rijksregisternummer)

De privacy-vlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee je kan  bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, één bepaalde apotheker naar keuze of geen enkele apotheker. Deze privacy-vlag kan je per voorschrift aanpassen, hetgeen nuttig kan zijn als je bijvoorbeeld iemand anders laat afhalen met jouw rijksregisternummer.

  • Je kan dit als patiënt vragen aan de voorschrijver, die deze VISI-vlag op “TOE” kan zetten waardoor het voorschrift afgeschermd is.
  • Je kan de VISI-vlag als patiënt op elk moment zelf aanpassen via een patiëntenplatform.

Wanneer de VISI-Flag op ‘toe’ staat, is het niet mogelijk om het geneesmiddel op dat specifieke voorschrift af te  leveren via een identificatiemiddel (jouw eID). Er is enkel toegang mogelijk voor de apotheker via het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of het digitaal bewijs van elektronisch voorschrift. Met andere woorden: vanaf het moment dat je de  apotheker een voorschrift laat scannen, vervalt de VISI-vlag en krijgt de apotheker automatisch toegang tot de inhoud van het elektronisch voorschrift.

Als patiënt kan je ook kiezen om het voorschrift slechts voor 1 apotheek zichtbaar te maken. In deze apotheek kan je dan wel terecht met je eID. Wil je het voorschrift alsnog laten uitvoeren in een andere apotheek? Dan is het wel nodig een voorschrift te laten inscannen (via papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift).

bron: www.recip-e.be

 

Welke digitale platformen en apps kunnen gebruikt worden?

Als je ervoor kiest om je voorschriften niet meer op papier te krijgen, zijn er verschillende mogelijkheden om ze digitaal te beheren, en ook om ze digitaal aan te bieden aan de apotheker.

Officiële gezondheidsportalen

www.MijnGezondheid.be

Je kan je openstaande voorschriften terugvinden en opvolgen via het gezondheidsportaal www.MijnGezondheid.be, bij de tegel ‘Medicatie’ (of ‘Mijn Geneesmiddelen’). Je kan je voorschrift ook printen.

Je kan deze website openen op je smartphone en aanbieden aan jouw apotheker maar er is momenteel geen aparte mobiele applicatie beschikbaar.

www.MyHealthViewer.be

Verder kan je ook rechtstreeks terecht bij www.MyHealthViewer.be, het portaal voor digitale gezondheidsgegevens, ontwikkeld door de mutualiteiten.

Officiële app (vanaf november)

mijngeneesmiddelen (web)app

Naast dit gezondheidsportaal werkte de federale overheid ook een gratis webtoepassing uit. Deze toepassingen worden gecoördineerd door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).Via de webtoepassing en de mobiele app “mijngeneesmiddelen” kan je bij de apotheker jouw digitale voorschriften tonen op smartphone of tablet en ook beheren.

Deze is momenteel nog in ontwikkeling en wordt verwacht voor eind 2021.

Alle bovenstaande gezondheidsportalen en app zijn toegankelijk voor iedereen en zijn gratis.

Apps vanuit de software sector

https://helena.care/

Voor digitale patiënt
Voor apotheker met compatibele software.

De meeste huisartsen kunnen een code geven aan een patiënt die deze kan ingeven in de webApp, en zo zijn voorschrift kan gaan ophalen om te tonen aan de apotheker. Indien de patiënt dit zelf niet kan, kan hij de code geven aan de apotheker als die over de juiste software beschikt. In het andere geval, kan de patiënt ook steeds terecht door zijn/ haar e-ID aan te bieden (of rijksregisternummer).

https://voorschriftopzak.be

Voor alle patiënten.

Bronnen:

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/dematerialisatie_geneesmiddelenvoorschrift_fase3.pdf

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/VPP%20website%20tekst%20dematerialisatie.pdf

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info