Wat is een medicatieschema?

Het is belangrijk dat iedere zorgverlener op de hoogte is van welke medicatie je inneemt, zodat hij/zij een optimale behandeling kan instellen. Want enkel door een volledig beeld te hebben van je medicatie kunnen bepaalde nevenwerkingen, interacties en andere problemen mogelijk voorkomen worden. Vandaar dat je bij ieder bezoek aan je zorgverlener best je medicatieschema meebrengt, zeker in deze moeilijke corona-tijden.

Jouw lokale huisapotheker kan je helpen bij het opmaken van zo’n medicatieschema.
Door een huisapotheker te kiezen, zorgt deze apotheker er namelijk voor dat hij/zij je medicatie continu opvolgt en je ook begeleidt bij het goed gebruik van je geneesmiddelen.

Dit doet hij/zij onder andere door een medicatieschema aan te maken. Dit is een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die je inneemt, zowel met als zonder voorschrift. Dit schema bevat dus alle praktische informatie over hoe, wanneer en waarom je welk geneesmiddel moet innemen.

Wil jij ook graag een huisapotheker en/of medicatieschema? Aarzel niet om meer uitleg te vragen bij jouw lokale huisapotheker en/of raadpleeg deze folder.

Geneesmiddelen correct innemen is niet altijd vanzelfsprekend, zeker wanneer je op meerdere tijdstippen verschillende medicijnen moet innemen. Door de groeiende markt van generieken kan één geneesmiddel dan ook nog eens in verschillende verpakkingen en slikvormen bestaan. Dit maakt de zaak enkel nog ingewikkelder waardoor er sneller fouten gemaakt kunnen worden. Jouw Lokale Huisapotheker wil je ondersteunen in het correct innemen van je medicatie. Dit is zeer belangrijk gezien een behandeling enkel doeltreffend én veilig is als er rekening wordt gehouden met alle medicatie die je inneemt en deze behandeling correct wordt opgevolgd.

De service ‘huisapotheker’: wat en voor wie?

Heb je al gehoord van de service ‘huisapotheker’? Deze is sinds 2017 het leven in geroepen om chronische patiënten optimaal te begeleiden in hun geneesmiddelengebruik.

Door een apotheker als huisapotheker te kiezen, volgt hij/zij je medicatie continu op en begeleidt je bovendien bij het goed gebruik van je geneesmiddelen. Concreet wil dit zeggen dat deze apotheker je een persoonlijk medicatieschema bezorgt en dit aanpast bij iedere wijziging in je therapie. Zo heb je telkens een up-to-date papieren versie van dit schema. Bovendien zorgt de huisapotheker er ook voor dat je behandelende zorgverstrekkers (bv. huisarts, specialist, verpleegkundige, …) dit schema digitaal kunnen terugvinden. Zo hebben ook zij altijd een volledig en correct medicatieschema van jou ter beschikking.

Ook gaat je huisapotheker bij elke aflevering je medicatiehistoriek raadplegen. Dit zijn alle geneesmiddelen die je in het voorbije jaar nam. Zo kan jouw lokale huisapotheker nagaan of jouw medicatie wel veilig is voor jou: zijn er geen problemen met andere geneesmiddelen, nevenwerkingen, problemen met andere ziektebeelden waarvoor je medicatie neemt? Jouw huisapotheker registreert tenslotte alle medicatie die je komt halen in de apotheek, zowel met als zonder voorschrift. Al deze informatie is namelijk belangrijk voor een goed en veilig gebruik van jouw medicatie: enkel door een volledig en correct beeld van je medicatie te hebben, kan de behandeling op jouw maat afgestemd worden.

Al deze relevante informatie over je geneesmiddelen wordt gedeeld via het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers met wie je een therapeutische relatie hebt (lees: wie jouw e-ID heeft ingelezen), zodat ook zij je correct kunnen adviseren. Tenslotte werkt jouw lokale huisapotheker ook samen met je huisarts en andere zorgverstrekkers zodat je behandeling perfect op jouw maat is afgesteld.


Hoe kies ik een huisapotheker?

Voor het kiezen van een huisapotheker dien je een contract te ondertekenen met de apotheker van jouw keuze. Het kiezen van een huisapotheker wil enkel zeggen dat deze apotheker zich verantwoordelijk stelt om jouw medicatie op te volgen.

  • De keuze voor een huisapotheker is dus volledig vrij.
  • Wees gerust, dit wil niet zeggen dat je nu verplicht bent om al je medicatie bij deze apotheker te kopen. Wanneer het je zo uitkomt of bij noodzaak, kan je hiervoor ook altijd op een andere apotheek vertrouwen.
  • Deze service is volledig gratis voor jou. Jouw huisapotheker krijgt hier een jaarlijkse vergoeding voor van het ziekenfonds.
  • Wil je een andere huisapotheker of heb je liever geen opvolging meer? Dit kan zeer eenvoudig door respectievelijk een andere huisapotheker aan te duiden of je huisapotheker gewoon te vragen om de overeenkomst stop te zetten.

Een huisapotheker is er vooreerst om chronische patiënten te begeleiden. Dit wil zeggen dat je minstens 5 verschillende geneesmiddelen op een jaar gebruikt, waarvan minstens één geneesmiddel op vaste (chronische)  basis. Jouw Lokale Huisapotheker kan voor jou nakijken of jij onder deze categorie valt.

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die je inneemt, zowel met als zonder voorschrift.
Een medicatieschema bevat dus alle praktische informatie over hoe en wanneer je welke geneesmiddelen moet innemen in een gestructureerd overzicht. Deze ziet er ongeveer als volgt uit:

In de linkerkolom vind je de namen van je geneesmiddelen terug. Verder wordt het schema opgedeeld in verschillende tijdstippen (voor, tijdens, na eten of net tussen bepaalde maaltijden of bijvoorbeeld voor het slapen). Afhankelijk van het tijdstip en de hoeveelheid die je moet innemen, plaatst de apotheker een getal in de geschikte kolom.

bv. 0.5 tablet bij middagmaal
bv. 1 tablet voor slapen.

In de rechterkolom kunnen dan bijkomende opmerkingen toegevoegd worden.
Denk bijvoorbeeld aan: de reden waarom je dit geneesmiddel moet innemen of speciale gebruiksinstructies zoals “de tablet mag niet geplet worden”, “enkel innemen indien nodig”.

Door je geneesmiddelen, samen met het innamemoment, gestructureerd op te sommen in je medicatieschema, heb je op elk moment een duidelijk overzicht van hoe en wanneer je je medicatie moet innemen.

Vind je het schema toch onduidelijk of heb je andere problemen? Aarzel dan niet om dit te laten weten aan jouw lokale huisapotheker. Samen vinden jullie ongetwijfeld een oplossing op al je vragen en bezorgdheden.

Voordelen van een medicatieschema

  1. Een medicatieschema kan je gebruiken als hulpmiddel voor het innemen of het klaarzetten van geneesmiddelen. Het helpt je om de juiste pil op het juiste moment in te nemen, en dit in de juiste dosis.
  2. Een medicatieschema kan gebruikt worden voor de opvolging van je geneesmiddelentherapie. Het is nuttig om te tonen aan artsen, apothekers, verpleegkundigen, … uit je zorgteam. Met dit schema heeft iedere zorgverstrekker een duidelijk beeld van welke medicatie je dagelijks inneemt, zo kunnen mogelijke problemen opgespoord en voorkomen worden. Vandaar het belang om je medicatieschema altijd mee te brengen. Zeker bij opname in het kader van de corona-crisis.

    Dit schema heeft onder andere Boris goed geholpen:
bron: www.apb.be

Zou jij ook graag een huisapotheker kiezen en/of een medicatieschema hebben?
Aarzel niet om meer informatie te vragen bij jouw lokale huisapotheker. Ook in deze folder vindt u meer informatie terug.

Bronnen

https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/APB-Flyer%20NL.pdf 

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info