Hoe zit het met de voorraden in de apotheek in corona-tijden?

Er zijn nog steeds geen grote tekorten in de apotheek. Wel worden er beperkingen opgelegd wat betreft het kopen van paracetamol, chloroquine en azithromycine.

Mondmaskers blijven schaars, maar deze dragen in publieke ruimtes heeft dan ook geen enkel nut.

Handalcoholgels zijn terug voorradig, weliswaar in beperkte mate. Het is dan ook de taak van de apotheker om deze enkel af te leveren aan risicopatiënten. Dit kan vaak tot onbegrip leiden, wat we natuurlijk zeer goed begrijpen.

Toch willen we oproepen om in deze tijden begripvol en solidair om te gaan met de situatie en het advies van jouw lokale huisapotheker op te volgen. Enkel zo blijft er voldoende voorraad over om de meest zorgbehoevende mensen te kunnen blijven verzorgen.

We merken wat bezorgdheden wat betreft de voorraad van medicatie in de apotheek.
Er zijn inderdaad wat maatregelen genomen om hamsteren tegen te gaan. Deze maatregelen zijn er niet omdat er grote tekorten op komst zijn, enkel om dergelijke tekorten (door hamstergedrag) net te voorkomen.

Dit zijn de producten waar er momenteel veel vragen en/of bezorgdheden om zijn:


Mondmaskers

Mondmaskers blijven schaars. Dankzij de overheid worden de zorgverleners, die in zeer nauw contact staan met getroffen patiënten, met mondjesmaat bevoorraad. Helaas hoort de apotheek hier (nog) niet bij aangezien de tekorten nog niet volledig verholpen zijn.

We blijven dan ook oproepen om mondmaskers aan te bieden aan de zorgverleners die deze momenteel zeer goed kunnen gebruiken. Voor gezonde personen blijft het zo dat het dragen van een mondmasker in publieke ruimtes geen nut heeft:

  • De chirurgische maskers hebben enkel nut bij een zieke patiënt om anderen niet verder te besmetten.
  • De geavanceerde FFP2/3 maskers hebben enkel nut bij personen die in zeer nauw contact komen met getroffen patiënten om geen besmetting op te lopen.

Door het feit dat deze producten zeer schaars zijn is er op 23 maart een ministrieel besluit vastgelegd geweest. Hierin werd beslist dat ‘de kleinhandel van bepaalde medische hulpmiddelen enkel is toegelaten door vergunde apotheken, voor zover deze zijn voorgeschreven door een gezondheidszorgbeoefenaar.

Met andere woorden: Indien een apotheker nog voorraad heeft, moet deze vooreerst voorbehouden worden aan zorgverstrekkers. Bijkomend mag een zorgverstrekker, dus in dit geval de apotheker, zelf de afweging maken wie er nog een risicopatiënt is en dus gebaat is met een minimum aantal mondmaskers.

Dit is absoluut geen makkelijke taak voor de apotheker en we begrijpen dan ook de verontwaardiging wanneer je geen mondmaskers zou krijgen. Desondanks hopen we op veel solidariteit in deze moeilijke situatie en het begrip dat deze mondmaskers voorbehouden worden voor personen die besmet zijn of in nauw contact samenleven met besmette personen. Zo niet, worden deze schaarse middelen enkel nog schaarsers wat levensbedreigend kan zijn voor de meest getroffene personen onder ons. Daarom: alvast bedankt voor uw begrip en solidariteit.

Opgelet: veel andere kanalen blijven communiceren dat men voldoende mondmaskers heeft. Wat de waarheid hiervan is, is ons ook onbekend. Hou er enkel rekening mee dat wij, als apotheker, enkel met kwalitatieve producten werken, die grondig getest worden. Deze producten krijgen dan ook merktekens, zoals bijvoorbeeld het CE-label.

Of deze andere kanalen ook met streng gecontroleerd materiaal werken, is ons niet duidelijk. In de media is alvast verschenen geweest dat veel van deze maskers van inferieure kwaliteit zijn en dus een vals gevoel van veiligheid geven. We roepen hoe dan ook op om hiermee voorzichtig om te springen. Indien deze maskers niet voldoen aan deze normen, kunnen deze enkel maar een vals gevoel van veiligheid geven terwijl deze mogelijk helemaal niets doen. Daarom blijven we oproepen: hou rekening met de vermelde hygiënische maatregelen. Deze zijn én blijven de meest betrouwbare barrière tegen besmettingen.

Handalcoholgels

De ene dag is er geen voorraad meer op ontsmettingsalcohol, de andere dag wel. De ene dag mogen we deze enkel afleveren aan zorgverleners, de andere dag weer wel.

Hoe het nu precies, op de dag van vandaag, zit?

Handalcoholgels zijn terug vrij beschikbaar, voor iedereen.
Deze preparaten zijn dus beschikbaar (in beperkte hoeveelheid) voor wie hier nood aan heeft bij essentiële verplaatsingen.

Voor wie toegang heeft tot water en zeep blijft het advies altijd gelden om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Deze methode blijft eerste keus én bovendien doeltreffender dan de handen te ontsmetten met alcoholgel.

Paracetamol

Er circuleren berichten dat het dagelijks innemen van paracetamol een preventief effect zou hebben op het coronavirus. Deze geruchten kloppen helaas niet, maar zorgen er enkel voor dat er een grote (onterechte) vraag is naar paracetamol. Als maatregel zijn er richtlijnen opgesteld die de apotheker wettelijk moet volgen. Deze richtlijnen bevelen de apothekers om afleveringen van paracetamol te beperken tot doosjes van 30 tabletten per persoon, of te volgen wat voorgeschreven werd door de arts (bij chronische pijnpatiënten). Dit is ruim voldoende om eventuele symptomen bij een corona-infectie te bestrijden. Indien het doosje na een tijd leeg zou zijn, kunt u altijd om een nieuw doosje komen. Enkel op deze manier kan er een continue toelevering van paracetamol gegarandeerd blijven.

Geneesmiddelen ter behandeling van het coronavirus

In de media verschijnen er veel berichten dat deze producten coronavirussen helpen te bestrijden. Hier zit enige waarheid in.

Er moeten echter wel wat opmerkingen bij gemaakt worden:
Deze geneesmiddelen hebben preventief geen enkele waarde. Er zijn inderdaad studies uitgevoerd bij ernstig zieke patiënten waarbij deze middelen effect hadden, maar zelfs dan was dit effect erg bescheiden. Bovendien hebben een aantal van deze geneesmiddelen heel ernstige nevenwerkingen (bv. hartritmestoornissen) waardoor deze niet mogen gebruikt worden buiten het ziekenhuis ter behandeling van het coronavirus.

Chloroquine

Omwille van bovenstaande redenen is chloroquine in quarantaine geplaatst geweest. Apothekers krijgen enkel toegang tot deze medicatie voor het behandelen van patiënten die deze middelen chronisch nodig hebben (bv. reumapatiënten). De rest van de stock wordt voorbehouden voor de ziekenhuizen, die enkel de meest getroffen patiënten behandelen, namelijk de patiënten die in levensgevaar verkeren.

Azithromycine

Dit geneesmiddel is een antibioticum. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Deze epidemie wordt echter veroorzaakt door een virus. Het is inderdaad zo dat de werkzaamheid van de combinatie van azithromycine met chloroquine getest is geweest. Er is inderdaad een bewezen effect, alleen is deze zeer bescheiden.

Het publiceren van deze studie heeft ook een stormloop op azithromycine veroorzaakt.
Toch willen we oproepen dat dit geen preventieve werking heeft. Bovendien veroorzaakt dit geneesmiddel ook heel wat nevenwerkingen (bv. hartproblemen) en weten we niet welke bijkomende effecten dit geneesmiddel kan hebben bij corona-patiënten. Het gebruik van azithromycine in het kader van COVID-19-infectie moet dan ook voorbehouden worden binnen het ziekenhuismilieu.

Om af te sluiten, willen we jullie ook nog even waarschuwen … pas op met vervalste geneesmiddelen!


Deze corona-pandemie is helaas niet voor iedereen een tijd van solidariteit: criminele organisaties maken gebruik van deze periode om illegale, valse en namaakgeneesmiddelen te verkopen. Het FAGG heeft dan ook al meerder postpakketten met namaak en andere illegale geneesmiddelen tegen COVID-19 in beslag genomen. Bij deze vervalste geneesmiddelen is de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid niet bewezen, waardoor deze zeer risicovol zijn en mogelijk een vals gevoel van veiligheid geven.

We willen daarom oproepen om geen geneesmiddelen of andere producten aan te kopen op illegale websites. Deze houden een groot risico in, kunnen giftige stoffen bevatten, te hoge of te lage hoeveelheden van de werkzame bestanddelen of helemaal geen actieve stof bevatten en zorgen zo voor ernstige gezondheidsproblemen.

Koop uw medicatie enkel bij apotheken, want hier wordt kwaliteit hoog in het vaandel gedragen. Misschien heeft jouw lokale huisapotheker ook al een online website om eens een kijkje op te nemen?

Als jouw lokale huisapotheker willen we ten slotte nog eens oproepen om solidair te zijn in deze moeilijke omstandigheden. Het liefst lopen we allemaal geen infectie op en kopen we alle middelen en producten die maar enig bewezen effect heeft om deze infectie te voorkomen. Alleen blijft het natuurlijk belangrijk dat de personen, die deze middelen écht nodig hebben, ook een eerlijke kans krijgen om deze infectie (of andere aandoeningen) te overwinnen. Dit kan enkel door de richtlijnen te blijven volgen en deze middelen, die voor sommigen levensnoodzakelijk zijn, niet te gaan hamsteren en beschikbaar te houden voor de correcte doelgroep.

Alvast bedankt voor jullie begrip en #TakeCare!

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info